رویدادها

06 May 2023

انتشار مقاله‌ پژوهشگرانی از دانشگاه شریف در مجله Nature

انتشار مقاله‌ پژوهشگرانی از دانشگاه شریف در مجله Nature

06 May 2023

سخنرانی هفتگی گروه فلسفه علم

سخنرانی‌های هفتگی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

05 May 2023

Frontiers in Foundations of Physics: A Philosophical Inquiry

گروه فلسفه‌ی علم دانشگاه صنعتی شریف همایش  مجازی و بین‌المللی “Frontiers in Foundations of Physics: A Philosophical Inquiry” را برگزار می‌کند.

04 Feb 2023

فلسفه‌ی ذهن و علوم‌شناختی پدیدارشناسانه

انجمن علمی فلسفه‌ی علم دانشگاه شریف با همکاری موسسه‌ی حامی و اندیشکده‌ی رستا برگزار می‌کند:

«فلسفه‌ی ذهن و علوم‌شناختی پدیدارشناسانه»

شروع دوره: چهارشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۱، ساعت ۹ صبح.

27 Apr 2022

مراسم افطار ۱۴۰۱

Sharif University’s Philosophy of Science group hosted its yearly Iftar gathering, bringing together students, alumni, staff, and faculty to celebrate Ramadan.

Wednesday April 27th 2022

04 Feb 2023

سخنرانی‌های پاییزه ۱۴۰۱

04 Feb 2023

اولین مدرسه زمستانی فلسفه فیزیک