چارت درسی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

چارت درسی کارشناسی ارشد را از این لینک می‌توانید دانلود کنید.

چارت درسی دوره فرعی(minor) گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

جهت مشاهده چارت درسی به این لینک مراجعه کنید.

تقویم گروه فلسفه علم

Modern Google Calendar

لیست دروس ارائه شده در گروه فلسفه علم

دروسی که طرح درس آنها موجود است، با کلیک بر روی عنوان درس می‌توانید طرح درس را مشاهده فرمایید.

Winter 2024

عنوان درس
ارائه دهندگان
زمان
علم و دین ابراهیم آزادگان - روزبه توسرکانی دوشنبه ۱۰ تا ۱۳
فلسفه اخلاق ابراهیم آزادگان - مریم فرحمند چهارشنبه ۱۰ تا ۱۳
مقولات ویژه در فلسفه ابراهیم آزادگان شنبه ۱۳ تا ۱۵
فلسفه دانشگاه مهدی فاتح راد چهارشنبه ۹ تا ۱۲
منطق و نقاد اندیشی مرتضی روحانی شنبه ۱۳ تا ۱۶
تاریخ علم ۱ امیرمحمد گمینی یکشنبه ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
فیزیک و فلسفه ۱ مرتضی خطیری یانه سری شنبه ۹ تا ۱۲
فلسفه علم ۲ مصطفی تقوی شنبه ۱۶ تا ۱۹
فلسفه دین سیدحسن حسینی سروری دوشنبه از ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
فلسفه غرب ۱ سید علی طاهری خرم آبادی یک‌شنبه ۱۴ تا ۱۷
مطالعات علم و فناوری مصطفی تقوی، مختاری شنبه از 8:0 تا 11:0
فلسفه علم پیشرفته ۲ جواد اکبری تختمشلو سه شنبه از 14:0 تا 16:0
فلسفه فناوری پیشرفته ۱ مصطفی تقوی سه شنبه از 10:0 تا 12:0

دروس ارائه شده در ترم‌های گذشته

 • Winter 2020

 • Fall 2018

 • Fall 2016

 • Fall 2021

      TIME  INSTRUCTOR(S)  COURSE NAME
  Sundays 16:00 till 19:00 Ebrahim Azadegan Philosophy of Mind
  Mondays 16:00 till 19:00 Ebrahim Azadegan Introduction to Philosophy
  Wednesdays 10:00 till 14:30 Arash Abazari Western Philosophy
  Sundays 10:00 till 12:00 Arash Abazari Advanced Western Philosophy
  Sundays 8:00 till 12:30     Seyed Hassan Hosseini Islamic Philosophy 1
  Mondays 9:00 till 12:00     Seyed Hassan Hosseini Science and Theology
  Saturdays and Mondays 10:00 till 12:00     Seyyed Ali Taheri Metaphysics
      Tuesdays 10:00 till 12:00     Seyyed Ali Taheri Advanced Metaphysics
  Sundays 13:00 till 16:00 Banafsheh Eftekhari Islamic History of Science
  Saturdays 16:00 till 19:00     Alireza Kazemi Philosophy of Virtual Worlds
  Saturdays 13:00 till 16:00 Narges Bahmanpour Philosophy Of Physics
  Saturdays 15:00 till 18:00 Masoud Tousi Saeedi Meaning of Life
  Mondays 13:00 till 16:00 Ja'far Aghaei Chavoshi History of Science 2
  Sundays 13:30 till 16:30 and 17:00 to 18:30 Javad Akbari Takhtameshlou Philosophy of Science 1
      Tuesdays 13:30 till 16:30 Javad Akbari Takhtameshlou Topics in Philosophy of Science
  Tuesdays 16:00 till 18:00 Mostafa Taqavi Advanced Philosophy of Science 1
  Sundays 16:00 till 19:00 Mostafa Taqavi Science and Technology Studies
  Wednesdays 10:00 till 13:00 Mostafa Taqavi Introduction to Philosophy of Science
 • Winter 2023

 • Fall 2023

  عنوان درس
  ارائه دهندگان
  زمان
  ابعاد اجتماعی فضای رایانه‌ای ابراهیم آزادگان دوشنبه ۱۴ تا ۱۷
  درآمدی بر فلسفه ابراهیم آزادگان چهارشنبه ۱۰ تا ۱۳
  فلسفه اسلامی ۱ سیدحسن حسینی سروری یک‌شنبه ۹ تا ۱۲
  فلسفه اسلامی پیشرفته ۱ سیدحسن حسینی سروری دوشنبه 10 تا ۱۲
  صلح، علم و فناوری یحیی صباغچی فیروز آباد دوشنبه ۹ تا ۱۲
  فلسفه روان‌کاوی محمدحسن مرصعی یک‌شنبه ۱۴ تا ۱۷
  مبانی فلسفی مکانیک کوانتمی مرتضی خطیری یانه سری یک‌شنبه ۹ تا ۱۲
  فلسفه علم ۱ جواد اکبری تختمشلو یک‌شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
  مقولات ویژه در فلسفه علم سه‌شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
  فلسفه علوم اجتماعی
  حمید پارسانیا
  سه‌شنبه ۹ تا ۱۲
  تاریخ علم تمدن اسلامی
  بنفشه افتخاری شنبه ۱۳ تا ۱۶
  مقدمه‌ای بر فلسفه علم مصطفی تقوی چهارشنبه ۱۰ تا ۱۳
  فلسفه علم پیشرفته ۱ مصطفی تقوی شنبه ۱۶ تا ۱۸
  مبانی منطق سعید انواری شنبه ۱۴ تا ۱۷
  فلسفه غرب پیشرفته سید علی طاهری خرم آبادی دوشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
  متافیزیک سید علی طاهری خرم آبادی سه‌شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
  درآمدی بر فیزیک مرتضی خطیری یانه سری سه‌شنبه ۹ تا ۱۲