سخنرانی هفتگی گروه فلسفه علم

🌀 سخنرانی‌های هفتگی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

👤 سخنرانان: هادی صمدی، حسین شیخ‌رضایی و کیوان الستی

📅 زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰
افزودن سخنرانی اول به تقویم

افزودن سخنرانی دوم به تقویم

افزودن سخنرانی سوم به تقویم

📍گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

✏️ جهت تخمین تعداد افراد حاضر در جلسه لطفا در این لینک ثبت نام کنید. اگر از خارج از دانشگاه قصد حضور در برنامه دارید، حتما کدملی خود را وارد کنید و تا دوشنبه شب پیش از برنامه ثبت‌نام خود را انجام دهید.

لینک ثبت نام

https://t.me/philsharif

دانلود فایل